Vanuit het bestuur

Laatste nieuws v.w.b. corona

Op de persconferentie van het kabinet van 24 februari heeft het kabinet aangekondigd dat er vanaf 2 maart voorzichtig enkele versoepelingen gaan plaatsvinden. Zo ook de buitensporten waar mensen tot en met 26 weer mogen sporten, weliswaar niet in competitieverband, maar wel met het team binnen de eigen club.
Helaas mogen de binnensporten nog niet, dus wij als tafeltennisvereniging ook niet. Maar nu er en begin is, hopen wij natuurlijk dat dit goed gaat en wij in een volgende fase aan de beurt zijn!
Tevens willen wij als het weer stabieler wordt en het ook ’s avonds niet te zeer meer afkoelt het trainen voor de jeugd buiten weer hervatten. Maar dit moet het weer natuurlijk wel toelaten. Zo gauw dit aan de orde is zullen wij hierop terugkomen.
Ook wij als bestuur snakken er natuurlijk naar, dat we weer wat meer mogen en zeker dat we elkaar weer kunnen ontmoeten binnen de vereniging. Nog even volhouden!

Coronaupdate

Hallo allemaal,

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van gisteravond zijn er ook enkele wijzigingen van kracht voor het tafeltennis. De volgende zaken zijn aan de orde:

 • De competities, zowel voor senioren als junioren, zijn stilgelegd. Op een later tijdstip zullen zij weer opgepakt worden, wanneer is onbekend.
 • De jeugdtrainingen kunnen wel blijven doorgaan. Hier moeten we wel de geldende regels goed in acht nemen, we houden 1,5 meter afstand tot de trainers en andere volwassenen.
 • Er zullen maximaal 4 trainers/sparringpartners bij de training aanwezig zijn.
 • Dubbelspel is voor de jeugdleden (t/m 17 jaar) togestaan).
 • De kleedkamers en douches zijn buiten gebruik. Dat betekent concreet, dat jullie zoveel mogelijk met de sportspullen thuis aangetrokken, in een trainingspak naar Falco komen. In de kantine kunnen jullie het trainingspak uittrekken en de binnengymschoenen aantrekken.
 • Tijdens de training is het voor de ouders niet toegestaan om in de kantine te verblijven.
 • Voor wat betreft de seniorentraining, die mag ook doorgaan, maar ook hier geldt nog steeds dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.
 • Tijdens de seniorentrainingen zijn de kleedlokalen en douches ook buiten gebruik.
 • Dubbelspel is bij de senioren niet toegestaan.
 • Algemeen geldt, dat er maximaal 30 personen tegelijk in de zaal mogen zijn.
 • De ViTTo-training op maandag zal ook blijven doorgaan, wel met de bovengenoemde restricties.

Het is dus een heel pak aan maatregelen, maar er is toch nog een en ander mogelijk. Als we ons allemaal zoveel mogelijk aan de regels houden, zullen we hopelijk binnen afzienbare tijd weer “normaal” kunnen tafeltennissen.

Nog een tweetal opmerkingen van algemene aard voor wat betreft de jeugdtraining:

 • Denk eraan dat vanaf a.s. vrijdag de training voor alle jeugdleden van 19.00 tot 20.30 plaatsvinden.
 • Volgende week, tijdens de herfstvakantie zijn er op dinsdag en vrijdag geen trainingen!

Houd vol en blijf vooral gezond!

Namens het bestuur.

Gr,

Patrick

 

Bijlage: Informatie van de NTTB

20201014 – Informatie naar aanleiding van de besluiten van het kabinet van 13 oktober 2020

Nieuwe coronamaatregelen

Hallo allemaal,

Zoals jullie wellicht vanavond tijdens de persconferentie van het kabinet gehoord hebben zijn er enkele maatregelen weer wat aangescherpt. Voor ons concreet betekent dit het volgende:
• De ALV van komende woensdag stellen we tot een nader te bepalen datum uit.
• Trainingen blijven gewoon doorgaan, met inachtneming van de reeds geldende maatregelen.
• Competitiewedstrijden gaan gewoon door, maar de kantine is op zaterdag gesloten en publiek is tijdens de wedstrijden niet toegestaan. Concreet betekent dit, dat we vragen dat er bij de jeugdwedstrijden slechts 1 begeleider aanwezig is en bij de seniorwedstrijden enkel de spelers die op dat moment moeten spelen.
• Voor de ViTTo-groep op maandag betekent dit ook, dat de deelnemers enkel kunnen tafeltennissen. Het kopje koffie na afloop kan niet doorgaan
Zoals gemeld, zijn deze maatregelen in eerste instantie voor de komende drie weken. Als nieuws is of andere besluiten noodzakelijk zijn, komen we weer bij jullie terug.

Ook willen we jullie verwijzen naar het volgende bericht:

https://www.nttb.nl/nieuwe-coronamaatregelen/

Omdat hierover helaas verschillende berichten naar buiten zijn gebracht wil ik de volgende tekst er graag uitlichten:
Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

 

Het ‘Wedstrijdsport Protocol’ en ‘Aanvullend Protocol Verantwoord Sporten’ hebben een update gekregen. Deze documenten zijn te vinden in het Corona-dossier via https://www.nttb.nl/coronadossier/.

Houd je zoveel mogelijk aan de maatregelen, blijf gezond!

Namens het bestuur.
Gr,
Patrick

Extra aandacht aan de tafeltennisregels

 

Beste jeugdleden,

 

Helaas, de komende weken geen tafeltennistrainingen en –wedstrijden. Echter, een prima moment om extra aandacht aan de tafeltennisregels te schenken!

Als vereniging vinden we het belangrijk dat iedereen de spel- en omgangsregels van onze sport kent. Vanuit de NTTB geldt de verplichting voor de jeugd van 13 tot en met 17 jaar, dat zij voor de najaarscompetitie van 2020 het spelregelbewijs moeten behalen. Als vereniging vinden wij echter logisch dat alle spelers die competitie spelen het spelregelbewijs behalen!

 

De NTTB heeft online de spelregels met uitgebreide uitleg klaar staan. Ook staan daar volop oefenvragen. Als je genoeg geoefend hebt kun je online het spelregelbewijs halen.

https://www.tafeltennismasterz.nl/

Vanuit de vereniging gaan we je de komende tijd helpen en stimuleren. Voor vragen, uitleg  en discussiepunten kun je contact opnemen met je teamgenoten of andere spelers/speelsters uit je trainingsgroep. We hebben die WhatsApp groepjes tenslotte niet voor niets, toch? Mocht je er niet uitkomen neem dan even contact op met mij.

 

Wanneer we na de corona onderbreking weer tafeltennissen (we weten natuurlijk nog niet wanneer die het geval zal zijn) kunnen we in de speelzaal ook nog regels verduidelijken, uitleggen of op een andere manier voorbij laten komen. We kunnen ons echter goed voorstellen dat er tegen die tijd al veel leden het spelregelbewijs hebben behaald.

 

Voor vragen kunnen jullie bij mij terecht.

 

Succes!

 

Namens het bestuur.

 

Gr,

Patrick

Algemene ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering TTV Falco d.d. 30 maart 2018 om 20.45 uur in de Falcoburcht.

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Behandeling en vaststelling van de notulen van de ALV van 31 maart 2017 en de diverse kwartaalverslagen
 3. Bestuursverkiezing
 4. Aftredende en herkiesbare bestuursleden:
  • Geen
 5. Presentatie nieuwe kandidaten*:
  • Geen
 6. Huldiging Jubilarissen
 7. Harald Kengen (40-jarig jubileum)
 8. Stephan Geurts (40-jarig jubileum)
 9. Patrick Jammertzheim (40-jarig jubileum)
 10. Judith Starren-Kengen (40-jarig jubileum)
 11. Financieel verslag penningmeester en Kascommissie
 12. Stand van zaken omtrent jeugdzaken/competitieactiviteiten
 13. Stand van zaken verenigingsplan
 14. Toekomst senioren tafeltennis
 15. Verslag activiteitencommissie
 16. Rondvraag

 

*      De procedure die men dient te volgen als men zich voor het bestuur
kandidaat wil stellen, staat beschreven in onze statuten. Eventuele
kandidaten kunnen bij een van de bestuursleden navragen wat men moet doen.

 

AH emballage actie

Van medio november tot medio december heeft Falco mogen deelnemen aan de Albert Heijn emballage actie.

Bonnetjes van de emballage konden gedoneerd worden aan de jeugdafdeling van Falco.

Joep en Tim namen de cheque ter waarde van €204,55 in ontvangst namens onze jeugd.

Dank aan Albert Heijn Valkenburg, alle donateurs en aan onze activiteitencommissie.

 

 

Jeugdtraining

Beste jeugdspelers van Falco,
 
wij als bestuur zijn erg blij dat we jullie kunnen meedelen, dat we voor de vrijdagtraining weer een externe trainer hebben kunnen aantrekken. Deze persoon is Azad Gamzaev, trainer en speler bij de TTC Kluis in Geleen. Hij start met de training aanstaande vrijdag.
 
Om een kwalitatief goede training te kunnen blijven aanbieden, en door het feit dat de trainingsgroep op de vrijdag veel te groot werd, hebben wij besloten om de trainingsgroepen in twee op te delen. Wij zijn natuurlijk erg blij met de enorme aanwas van leden!
 
De indeling van de groepen is al volgt:
 
* Groep 1: Tim Jammertzheim, Zimra Hegedüs-Bjelik, Romy van Houdt, Nicky van Houdt, Julia van Drongelen, Emma Kempen, Lars Vliex
 
* Groep 2: Jacky Tillemans, Glenn Tillemans, Ian Lardenoye, Robbie Kengen, Jonah Erkens, Maurits Dautzenberg, Niels Janssen, Lucas Hammink, Keve Hegedüs-Bjelik, Joep Jammertzheim, Kyra Geurts, Tessa van Drongelen, Kai Kengen, Bram Starren, Bram Janssen, Weena Schijns, Daan Starren
 
Groep 1 traint van 18.15 tot 19.30.
  Groep 2 traint van 19.30 tot 20.45
 
* Om de spelers in groep 1 de kans te geven tegen spelers van hogere teams te trainen, zullen per toerbeurt 2 teams van groep 2 eens in de 3 weken een extra half uur aan de training van groep 1 deelnemen. Dit betekent, dat voor deze twee teams de training op die vrijdag dan om 19.00 uur begint en doorgaat tot 20.45. 
 
* Volgens het volgende roulatieschema zullen de spelers van de teams van groep 2 bij groep 1 meedoen:
 
27 okt:         gr 1 + J1 + J6
3 nov:          gr. 1 + J2 + J5
10 nov:        gr. 1 + J3 + J4
17 nov.:       gr, 1 + J1 + J5
24 nov:        gr. 1 + J2 + J3
1 dec:          gr. 1 +  J4 + J6
8 dec:          gr. 1 + J1 + J4
15 dec:        gr. 1 + J2 + J6
22 dec:        gr. 1 + J3 + J5
29 dec:        gr. 1 + J1 + J3
5 jan:           gr. 1 + J2 + J4
12 jan:         gr. 1 + J5 + J6
19 jan:         gr. 1 + J1 + J2
26 jan:         gr.1 + J3 + J6
2 feb:           gr. 1 + J4 + J5
 
* Mocht je een bepaalde training niet aanwezig kunnen zijn, dien je je altijd netjes af te melden. Onderstaand sturen wij jullie nog een keer de contactgegevens van de trainers en begeleiders:
 
+ Maandagtraining:
 
   Trainer:                Lou Kengen:                               06-38579580
   Assistentie:          Robert Kengen:                          06-53644577
                               Patrick Jammertzheim:               06-53371510
 
+ Vrijdagtraining:
 
   18.15-19.30:
   Trainer                Azad Gamzaev:                          06-11058856
   Assistentie:         Remie Vliex:                               06-30043848
 
   19.30 – 20.45:
   Trainer:               Azad Gamzaev:                          06-11058856
   Assistentie:        Stephan Geurts:                          06-15619209
                              Mario Erkens:                             06-30737270
 
Voor de duidelijkheid, de maandagtraining blijft ongewijzigd
 
We hopen dat het voor iedereen duidelijk is, maar mochten er toch nog vragen zijn kun je je altijd tot het bestuur of een van de trainers, assistenten wenden.
 
Wij wensen iedereen fijne trainingen toe!
 
Met vriendelijke groeten,
 
Het bestuur.