Contributie

De contributie voor TTV Falco vanaf het jaar 2019 is vastgesteld op:

Contributie 2019Half jaarlijksJaarlijks
Senioren competitie€ 78,50€ 157,00
Senioren niet competitie€ 60,00€ 120,00
Junioren competitie€ 47,00€ 94,00
Junioren niet competitie€ 35,00€ 70,00

De competitiebijdrage wordt halfjaarlijks voorafgaand aan elke competitie (in februari en in september) geïnd.

Senioren en jeugd kunnen lid zijn zonder in de competitie uit te komen.

Aanmelden
Op elk moment is het mogelijk om je aan te melden als lid van  TTV Falco. Je betaalt (naar rato) vanaf het moment dat je lidmaatschap ingaat. Aanmelden kan door het invullen en inleveren van het aanmeldformulier. Dit is onder documenten te vinden of bij een bestuurslid te verkrijgen in de Falcoburcht.

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap kan per twee momenten in het jaar: per 1 januari en per 1 juli. Ook bij eerdere afmelding blijft contributie verplicht tot de eerstvolgende opzegdatum.