Algemene ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering TTV Falco d.d. 30 maart 2018 om 20.45 uur in de Falcoburcht.

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Behandeling en vaststelling van de notulen van de ALV van 31 maart 2017 en de diverse kwartaalverslagen
 3. Bestuursverkiezing
 4. Aftredende en herkiesbare bestuursleden:
  • Geen
 5. Presentatie nieuwe kandidaten*:
  • Geen
 6. Huldiging Jubilarissen
 7. Harald Kengen (40-jarig jubileum)
 8. Stephan Geurts (40-jarig jubileum)
 9. Patrick Jammertzheim (40-jarig jubileum)
 10. Judith Starren-Kengen (40-jarig jubileum)
 11. Financieel verslag penningmeester en Kascommissie
 12. Stand van zaken omtrent jeugdzaken/competitieactiviteiten
 13. Stand van zaken verenigingsplan
 14. Toekomst senioren tafeltennis
 15. Verslag activiteitencommissie
 16. Rondvraag

 

*      De procedure die men dient te volgen als men zich voor het bestuur
kandidaat wil stellen, staat beschreven in onze statuten. Eventuele
kandidaten kunnen bij een van de bestuursleden navragen wat men moet doen.