Nieuwsbrief 2020-1

De nieuwe competitie staat weer voor de deur. Graag willen wij met jullie terugblikken op het afgelopen
halfjaar en vooruitblikken naar het komende halfjaar.

Terugblik

Najaarscompetitie 2019

Aan de najaarscompetitie hebben 3 senioren en 5 jeugdteams deelgenomen. Uiteindelijk wist alleen
jeugd 1 het kampioenschappen binnen te slepen en hiermee promotie naar de 1ste klasse afgedwongen.
Robbie, Johah, Ian en Maurits hebben hier hard voor geknokt. Gefeliciteerd heren!

Clubkampioenschappen

Op zaterdag 21 december en zaterdag 11 januari zijn de clubkampioenschappen voor de jeugd en
senioren gehouden. Bij de jeugd is in verschillende categorieën gestreden om de titel. Bij de jeugd A
heeft Sophie Rompelberg de titel behaald, bij jeugd B was dat Kai Kengen en bij jeugd C Lars Vliex.
Bij de senioren is Harald Kengen voor de 12e keer met de titel er vandoor gegaan.
Na afloop van de CK senioren is het, inmiddels alom bekende, gevarieerde diner voor alle leden, familie
en sponsoren geserveerd. Het was wederom een gezellige en geslaagde dag. Zonder inzet van de
kookkunsten van verschillende vrijwilligers zou dit niet mogelijk zijn. Waarvoor dank.

Lou Kengen sportiviteitsprijs

Jaarlijks wordt na afloop van de CK van de senioren ook de sportiviteitsprijs uitgereikt. Dit is eigenlijk de
mooiste prijs die je als jeugdlid kunt ontvangen. Alle jeugdleden worden beoordeeld op inzet, sportiviteit
en trainingsbezoek. Kyra Geurts heeft voor de tweede keer deze mooie prijs in ontvangst mogen nemen.

Limburgse kampioenschappen

Op zondag 13 januari is een groot aantal jeugdleden richting Panningen gegaan voor de Limburgse
kampioenschappen. Falco is met 4 bekers naar huis gegaan. Robbie is in zijn categorie ongeslagen
Limburgs kampioen geworden. Zijn broertje Kai Kengen is met de tweede prijs naar huis gegaan en Kyra
Geurts met de derde prijs. Tim Jammertzheim heeft de eerste prijs in de troostronde behaald.

Lou Kengen sportvrijwilliger van het jaar

Op zondag 24 november 2019 is Lou Kengen uitgeroepen tot sportvrijwilliger van het jaar 2019 van de
gemeente Valkenburg! Voor deze prijs waren 3 kandidaten genomineerd. De winnaars zijn tot stand
gekomen na een stemprocedure die uit 3 onderdelen bestond: de anonieme stem via internet, de stem
van de genomineerden en de stem van de vakjury. Uiteindelijk heeft Lou de meeste stemmen gekregen.
Met deze mooie prijs is niet alleen Lou in het zonnetje gezet maar is onze mooie vereniging ook weer in
positieve zin op de kaart gezet. Iets waar we met z’n allen ontzettend trots op zijn!

 

Vooruitblik en overig

Voorjaarscompetitie 2020

Net zoals bij de najaarscompetitie neemt Falco met 3 senioren en 5 jeugdteams deel aan de
voorjaarscompetitie. Enkele teams hebben een andere samenstelling waaronder heren 2 en 3, jeugd 1
en 2.

Vitaal Tafeltennis Overdag – ViTTO

Op maandag 13 januari is gestart met de kennismakingslessen in het kader van ViTTO. Via flyers,
mailings en advertenties is dit programma onder de aandacht gebracht. Zonder de hulp van de
vrijwilligers die de flyers huis-aan-huis hebben gebracht, was het bereik nooit zo groot geweest! In eerste
instantie kwamen de aanmeldingen mondjesmaat binnen maar uiteindelijk hebben we een wachtlijst
moeten samenstellen! Er is plek voor 18 personen maar de vraag is groter. Lou Kengen verzorgt de
trainingen. De eerste ervaringen zijn positief. Het is een enthousiaste groep senioren die na afloop van
de training samen gezellig een kopje koffie drinken en napraten. Over het vervolg van ViTTO na de
kennismakingslessen wordt nog nagedacht.

Oud papier – inzet vrijwilligers

Ook in 2020 mogen we weer oud papier en karton ophalen. Zoals jullie weten, levert die aanzienlijke
inkomsten voor de vereniging op. Iedere ‘ophaler’ heeft in december de verplichte training gevolgd en
met een positief resultaat afgerond. Het aantal vrijwilligers loopt echter helaas terug waardoor een groter
beroep op de huidige vrijwilligers gedaan moet worden. Eerst was eenieder 2 keer per jaar aan de beurt
maar door de terugloop is een aantal vrijwilligers nu 4 keer per jaar aan de beurt. Bij deze willen we dan
ook weer een oproep plaatsen voor nieuwe vrijwilligers. De inspanning is relatief beperkt. Iedere tweede
vrijdag van de maand hebben we in totaal 5 vrijwilligers nodig die ongeveer 2 uur bezig zijn met het
ophalen. Onder de motto’s: ‘de club is van ons allemaal’ en ‘vele handen maken licht werk’ richten wij
ons tot nieuwe vrijwilligers! Ben je bereid ons te helpen, laat dat dan aan Patrick weten. Hij maakt het
ophaalschema.

LJM 9-2-2020 in de Polfermolen

Op zondag 9 februari organiseert Falco een van de rondes van de Limburgse jeugdmasters. Voor deze
dag kunnen we uiteraard hulp gebruiken bij het inruimen van de zaal (zaterdag 8 februari vanaf 20.00
uur), het na afloop weer afbreken en gedurende de dag zijn zogenaamde baancommissarissen nodig.
Ook hebben we ondersteuning nodig bij het programma KidsActief in de ochtend op 9 februari. Kun je
helpen? Meld je dan aan bij Patrick!

NLDoet

Op zaterdag 14 maart 2020 neemt Falco weer deel aan NLDoet. De Falcoburcht krijgt dan een opknapc.
q. poetsbeurt waarvoor we subsidie ontvangen vanuit het Oranjefonds. We starten deze dat om 10.00
uur met de klussen. Uiteraard kunnen we hier hulp bij gebruiken. Laat aan de activiteitencommissie
weten of je bereid bent een paar uurtjes hiervoor vrij te maken!

Seizoensafsluiting

Het lijkt nog ver weg maar de datum voor de seizoensafsluiting is al bekend en wel op zaterdag 9 mei
2020. Reserveer deze datum alvast in jullie agenda’s. Het belooft weer een gezellige dag voor jong en
oud te worden.

Jaarvergadering

Op vrijdag 27 maart wordt vanaf 21.00 uur de jaarvergadering gehouden. De opkomst is de laatste jaren
helaas teleurstellend. Maar we kunnen dit ook positief benaderen en interpreteren dat de leden tevreden
zijn met het gevoerde beleid en uitvoering van het bestuur. Toch hopen wij jullie te mogen verwelkomen
op deze avond!

Keuken- en kantinschema

Het keuken- en kantineschema is weer rond en verspreid onder de leden en betrokkenen. We zijn blij
met de inzet van deze vrijwilligers! Mocht de datum waarop je bent ingedeeld, onverhoopt niet schikken,
probeer dan zelf met anderen te ruilen. Als dit ook niet tot een oplossing komt, neem dan tijdig contact
met op de activiteitencommissie.

Alcohol- en rookbeleid

Via deze weg willen wij eenieder er (nog eens) op attenderen dat we binnen Falco strikt het rook- en
alcoholbeleid aanhouden oftewel dat we niet toestaan dat in de kantine wordt gerookt en dat er geen
alcohol aan jongeren < 18 jaar wordt verstrekt. We vragen dan ook het barpersoneel deze wettelijke
regel aan te houden.

Pinbetalingen

Op dit moment is het bestuur aan het onderzoeken om pinbetalingen in de kantine mogelijk te maken.
Steeds vaker wordt hierom gevraagd. Ook Falco wil ‘bij de tijd blijven’ dus gaan we de verschillende
varianten onderzoeken.

Brand Revival Night 2020

Vorig jaar hebben we met 10 vrijwilligers vanuit Falco geholpen bij het evenement Brand Revival Night
op het Walramplein. Tijdens deze avond hebben we de bar verzorgd hetgeen flink aanpoten was. Het
was hard werken maar wel de moeite waard gelet op de waardering die we hebben gekregen en de
financiële bijdrage die we voor Falco hebben verdiend. Omdat we het zo goed hebben gedaan, zullen
we waarschijnlijk ook dit jaar weer worden benaderd. Op zaterdag 12 en zondag 13 september vindt het
evenement weer plaats. T.z.t. zullen we een oproep voor vrijwilligers plaatsen

 

Tot slot wensen wij iedereen een sportief en gezellig seizoen toe!

 

Bestuur TTV Falco